“СЛИКА И ПАМЋЕЊЕ” У АЉМАШУ

С обзиром на мере предострожоности, у последње време тек се полако наставља теренски рад пројекта „Слика и памћење“.

1.октобра 2020. године, Нада Хајџан, спољни сарадник Института, Софија Каплан, сарадница Института заједно са директором Српског Института, Пером Ластићем обавили су интервјуе и скенирања старих породичних фотографија и докумената код породице Чупић у Аљмашу.

Током разговора са Симеоном и Софијом Чупић није се сакупљала само документација, него и породичне приче о некадашњем животу Срба у Пантелији и Аљмашу. Сакупљене информације су од велике помоћи не само за поменути пројекат већ и за што боље упознавање наше заједнице.

Током интервјуа одабрано је и скенирано је више од 170 фотографија 15 докумената и снимљено је више од 8 часова разговора.

Саговорници Софија и Симеон Чупић (ФОТО: Пера Ластић)