ПОНОВО СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НАГРАДНИ КОНКУРС

Поново објављујемо наградни конкурс за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској!📄🖊

⬇️Линк за више информација: