НАГРАДНИ КОНКУРС

за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској

У наставку репортаже “Српског екрана” о нашем конкурсу било је речи о осталим вреднованим истраживањима, као и о разлозима за покретање ове иницијативе

Ове године смо поново расписали конкурс са истом тематиком али са позивом нашим школама да педагози учествују на том конкурсу и да укључе и ученике. Дугорочни циљ нам је да из више насеља прикупимо те информације, ту грађу и да је електронски, а касније и у штампаној форми публикујемо“ – Пера Ластић, директор Српског института

Бранка Ћосић – победница конкурса
Примила је похвалу за свој рад на тему: “Село на Чепелској ади, Ловра”