ОБЈАВЉЕНА КЊИГА МИЛАНА МИЦИЋА “СРБИ ОПТАНТИ ИЗ МАЂАРСКЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ (1921-1941)“

Почетком јула 2020. године из штампе је изашла књига Милана Мицића о оптацији Срба из Мађарске под називом “Срби оптанти из Мађарске у Краљевини Југославији (1921-1941)“. Предмет студије је праћење историјског процеса прилагођавана оптантског становништа у колонијама Баната, Бачке, Срема и Барање новом простору живљења и њихове улоге у модернизацији нових насеља која су населили, као и градње нових локалних идентитета тих насеља.

Студија је настала на основу поузданих извора и литературе. Поред ранијих радова Николе Гађеше, Гојка Маловића и оновремене штампе аутор се ослањао на архивске изворе из Новог Сада, Зрењанине и Кикинде, као и на летописе и другу грађу више црквених општина. Посебан квалитет ове студије је што је њен аутор приказао не само опште процесе оптације, већ се бавио и судбином породице, као микро заједнице и појединца као објекта историје у овим бурним и трауматичним процесима сеоба. (Из рецензије Проф. др Ђорђе Ђурића)

Књига је објављена на српском језику у издању Српског института у Будимпешти. Уредник студије је био Пера Ластић, директор Српског института.