МИЛАН МИЦИЋ:СРБИ ОПТАНТИ ИЗ МАЂАРСКЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ (1921-1941) – 2020

Будимпешта, 2020

Уредник: Пера Ластић

Уз мопоћ Српског института у Будимпешти је издата књига Милана Мицића о оптацији Срба из Мађарске под називом “Срби оптанти из Мађарске у Краљевини Југославији (1921-1941)“. Предмет студије је праћење историјског процеса прилагођавана оптанског становништа у колонијама Баната, Бачке, Срема и Барање новом простору живљења и њихове улоге у модернизацији нових насеља која су населили, као и градње нових локалних идентитета тих насеља.

Студија је настала на основу поузданих извора и литературе. Поред ранијих радова Николе Гађеше, Гојка Маловића и оновремене штампе аутор се ослањао на архивске изворе из Новог Сада, Зрењанине и Кикинде, као и на летописе и другу грађу више црквених општина. Посебан квалитет ове студије је што је њен аутор приказао не само опште процесе оптације, већ се бавио и судбином породице, као микро заједнице и појединца као објекта историје у овим бурним и трауматичним процесима сеоба. (Из рецензије Проф. др Ђорђе Ђурића)

Књига је објављена на српском језику у издању Српског института у Будимпешти.