ИЗ НАШЕ БАШТИНЕ VI

Настављамо серију “Из наше баштине”….

МАЈСКЕ КИШЕ ЗЛАТА ВРЕДЕ

“Додола”

Метеоролошке појаве су одувек биле у средишту човековог интересовања, пошто утичу на скоро све људске активности. Працење временских прилика посебно је важно за оне који се баве пољопривредним пословима. Захваљујући технолошком напретку, данас постоји много апликација за временску прогнозу, али у прошлости људи су се могли ослонити само на своја запазања, на своје “народно знање“. Део овог знања су аграрни обреди, народна веровања везана за пољопривреду.


Додолски ритуали су ритуалне игре и песме за призивање кише, које су такође биле познате код Срба у Мађарској. Први детаљнији описи обичаја појавили су се крајем 19. века, у мађарским часописима. Касније су забележене бројне варијанте обреда и у етнографској литератури. По обичају, „додола“ је особа (у већини случајева дете) која је окићена зеленим лишћем и кога током игре, уз пратњу ритуалних песама преливају водом. Поливање додоле водом, симболичан је чин магијског призивања кише.


Обичај додоле је данас мање-више заборављен, али у прошлом веку још је био у пракси или је бар био познат у неколико спрских насеља у Мађарској, као што су на пример Деска, Помаз, Калаз. Традиција је од тада више пута оживљавана или је била реконструисана од стране заједнице и културно уметничких друштава у поменутим насељима.
Ево неколико материјала српске заједнице у Мађарској, везаних за овај обичај:

„Ој додоло“

Ој додоло, додоло
Шта би теби, требало, требало?

Једна канта водице, водице,
И од Бога росице, росице.

Да у роси сво поље, сво поље,
И винову лозицу, лозицу,
И зелену травицу, травицу.

Место употреба: Калаз (Будакалáсз) – Мађарска
Датум: 25. 04. 1977.
Сакупио: Ерне Еперјеши (Еперјессy Ернő)
Пева: Зорка Радић уд. Белош (76 год)
Касета: : ЗТИМг_03371Б; ЗТИАП_14048ј1
Снимак на касети: од 10:37 до 11:47
Линк: https://zti.hungaricana.hu/hu/audio/9383/#record-121298

Додоле у Помазу :

  • Реконструкција обичаја у Помазу 1967. године
  • Аутор фотографија: Ерне Еперјеши (Еперјессy Ернő)
  • Извор: Дигитални архив Етнографског Музеја у Будимпешти