ОБЈАВЉЕН ЗБОРНИК РАДОВА

У Новом Саду 2019. године, у издању Одељења за књижевност и језик Матице српске публикована је књига „Из историје српско-мађарских културних веза“.

Двојезичко издање временски обухвата углавном 19. и 20. век, тематски се бави културним односима у најширем контексту, а акценат је стављен на књижевне теме. Зборник садржи укупно 16 радова са сажеткама на мађарском, српском и енглеском језику.

Међу ауторима је и Пера Ластић, директор Српског института у Будимпешти који је такође члан уређивачког одбора књиге. Назив његовог рада је „Мађарски сликари у Србији за време Великог рата“. Прве резултате истраживања ове теме је аутор презентовао у свом раду „Ратно сликарство у Великом рату и уметничка делатност Ласла Медњанског 1914-1918“  у оквиру пројекта Српског института о Великом рату, усвојеном за зборник радова са скупа „Велики рат 1914-1918: узроци, последице, тумачења“ (Врање, 2014). Истраживања на овој теми је наставио током 2018. године тако у овом раду аутор доноси прелиминарне резултате новијих истраживања.

Штампање књиге омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије.