КОНСУЛТАЦИЈА У ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ

13. јануара 2020. године је одржан стручна консултација у Заводу за статистику у вези са предстојећим пописом становништва у Мађарској. Циљ састанка је била консултација о аспектима пописа који се тичу националних мањина: информисање присутника о плановима о спровођењу пописа и о планираном садржају упитника. На консултацији је био присутан Пера Ластић, директор Српског института коjи је заједно са осталим представнисима других мањина реаговао на садржају упитника и дао предлоге о њему (нпр. предлог о томе да се преведу и понуђени одговори онима коме је то потребно).

На основу сугестија саставиће се нацрт материјала на мишљење који ће крајем фебруара да иде пред Владу.