ПРИСТИГЛИ КОНКУРСНИ РАДОВИ

У просторији Српске Самоуправе у Мађарској 18. децембра 2019. године се састала трочлана стручна комисија која је дала предлоге за награђивање пристиглих конкурсних радова. Наградни конкурс за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској је расписала Самоуправа Срба у Мађаркој у сарадњи са Српском институтом. Комисија је била формирана са стране Етнографског института САНУ-а (др. Младена Прелић – етнограф, виши научни сарадни) и са стране Срског института (Пера Ластић – директор Српског инстута у Будимпешти, и Софија Каплан – етнолог, научни сарадник Српског института).

У погледу квалитета, Комиисја са задовољством консатује да су радови у великој мери одговорили на захтеве постављене у пропозицијама Конкурса. Радови су рангирани према критеријумима односно аспектима прописаним Конкурсом – количина и вредност прикупљене грађе, документованост и технички квалитет документације.