КОНКУРСИ СРПСКОГ ИНСТИТУТА

Почетком децембра 2019. године Српски институт у Будимпешти је поднео пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката националних мањина у Мађарској, коју је објавио Фондација Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.). Послати конкурси су везани за научног рада института као што су: организовање научне конференције, суфинансирање објаве књига (нпр. Милан Мицић: Срби и оптанти из Мађарске у Краљевини Југославији 1921-1941), прештампање раније објављених инситутских издавања, финансирање пројекта „Слика и памћење“.