НАСТАВЉА СЕ ТЕРЕНСКИ РАД У ДЕСЦИ

После пословног боравка у августу и септембру наставља се теренски рад у српској заједници у Десци. У оквиру пројекта Слика и памћење, Нада Хајџан, спољни сарадник Института и Софија Каплан, сарадница Института од 13. до 15. новембра ће поново обављати теренске радове у селу.

На основу досадашњег искуства у наредна три дана oчекује се још интервјуа и обрада старих породичних фотографија током истраживачког рада.