СЛИКА И ПАМЋЕЊЕ У ДЕСЦИ

Од 21. до 24. августа ове године Нада Хајџан, спољни сарадник Института и Софија Каплан, сарадница Института обавиле интервјуе и скенирања старих породичних фотографија током истраживачког рада у Десци. У току четири дана за дигиталну архиву пројекта је одабрано и скенирано више од 300 фотографија и снимљено више од 15 часова разговора.

Очекује се да ће радови на терену бити настављени крајем септембра.

(избор фотографија из Деске)