ПЕРА ЛАСТИЋ (директор Српског института у Будимпешти): РАТНО СЛИКАРСТВО У ВЕЛИКОМ РАТУ И УМЕТНИЧКА ДЕЛАТНОСТ ЛАСЛА МЕДЊАНСКОГ 1914-1918

Рад примљен 2015. за зборник са скупа „Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења (Врање, 1914)“

Рад подлеже заштити ауторских права. Преузимање делова или целине рада било којом техником није дозвољено. Цитирање из чланка је дозовљено уз навођење извора.