СЛИКА И ПАМЋЕЊЕ У ОКОЛИНИ СЕГЕДИНА

У околини Сегедина су од 25. до 28. јуна 2019. Нада Хајџан, спољни сарадник Института и Софија Каплан, сарадница Института обавиле интервјуе и скенирања старих породичних фотографија у оквиру пројекта „Слика и памћење“ и пројекта „Срби у Батањи“. Током теренског рада сараднице су углавном посећивале породице пореклом из Батање. У току четири дана за дигиталну архиву пројекта је одабрано и скенирано више од 300 фотографија и снимљено више од 21 часова разговора из Сегедина, Деске и Сирига.

(1. слика: разговор у Сегедину са Вером Вадасан /фото:Софија Каплан/)
(2. слика: јастук златним везом из Батање – власник: Добринка Вадасан /фото: Софија Каплан/)