БОРИС СТОЈКОВСКИ: ЦАР ЈОВАН НЕНАД – ЖИВОТ, ДЕЛО И НАСЛЕЂЕ ЦРНОГ ЧОВЕКА – 2018

Будимпешта, 2018

Уредили: Пера Ластић и Золтан Бада

Уз мопоћ Српског института у Будимпешти је издата књига др Бориса Стојковског: Цар Јован Ненад  – Живот, дело и наслеђе Црног Човека. Аутор књиге је реинтерпретирао историјске изворе, проучио и неке до данас готово непознате, и тиме заокружио причу о једној најзагонетнијих личности читаве српске историје, али и историје подручја данашње Војводине, Мађарске, Румуније и доброг дела Европе који је за њега знао.

„Мистериозна личност Јована Ненада, харизматског вође који се издавао за наследника византијских царева и српских деспота, и који је око себе окупио бројне присталице и организовао знажан, претежно српски војни покрет у Угарској, привлачила је велику пажњу савременика, али и модерних историчара, књижевника и публициста. […]
Мунициозна анализа извора и ширина његових научних погледа омогућила је аутору да на свеобухватан начин представи научна сазнања о личности и покрету „цара“ Јована Ненада, указујући на поједине заблуде и погрешне интерпретације извора у ранијој историографији, као и да пружи нека нова тумачења бројних питања која се тичу истраживање тематика. […]
Књига Стојковског написана је јасним и прецизним језиком и поседује све квалитете добре историографске монографије. Она је значајан допринос не само српској, него и историографији средње и југоисточне Европе. “

Из рецензије
др-а Александра Р. Крстића,
научног сарадника
Историјског института /Београд/