БЕЛА БАРТОК И СРПСКА МУЗИКА – ДВОЈЕЗИЧНИ ЗБОРНИК – 2016

Будимпешта, 2016

Уредили:
Јелена Јовановић, Катарина Томашевић и Пера Ластић

Двојезични зборник „Бела Барток и српска музика“ садржи радове са научног скупа који је одржан децембра 2012. године, у организацији Српског института из Будимпеште, удружења „Вујичић“ из Сентандреје и Музиколошког института Мађарске академије наука у Будимпешти. Циљ скупа био је обележавање стогодишњице настанка фонографских записа инструменталних, вокално-инструменталних и вокалних мелодија Срба из Баната, које је 1912. године начинио Барток Бела. Теме радова многобројних сручњака из сфере етнокореографије, етномузикологије и музикологије, као и музичара практичара и познаваоца народних инструмената међусобно се прожимају и имају само једну намену – да пруже сазнања, идеје, размишљања  и податке сагледане из различитих углова на једном месту. Зборник садржи седам научних радова, чији су аутори Ласло Фелфелди, Золтан Г. Сабо, Стеван Бугарски, Јелена Јовановић, Габор Ередич и Катарина Томашевић. Уз радове су приложени резимеи на српском и енглеском језику.

Зборник се може купити у Српском институту (Будимпешта V. кварт, Вереш Палне у. 19 II спрат – зграда Текелијанума).