40 година излажења едиције етнографије националних мањина у Мађарској

Поводом 40 година излажења едиције етнографије националних мањина у Мађарској, у организацији Етнографског музеја, мађарског парламента и Института за националну стратегију у Будимпешти је одржана 8-9. јуна 2016. године конферецнија под насловом „Модели заједничког живљења у Карпатском базену“, са поднасловом „Историјско искуство и наслеђе: интеграција националних мањина у Карпатском басену“. Првог дана, у оквиру скупа, о традицији Срба у „Карпатском басену“ говорио је Борислав Рус, председник српске самоуправе у Будимпешти, уједно и уредник едиције „Етнографија Срба у Мађарској“. Борислав Рус је други дан опет представио 7. свезак „Етнографије Срба у Мађарској“ који је управо ових дана изашао из штампе.

Председник народнсоне секције Мађарског етнографског друштва Шандор Хорват и Борислав Рус као промотери у Парламенту

Председник народнсоне секције Мађарског етнографског друштва Шандор Хорват и Борислав Рус као промотери у Парламенту

Борислав Рус у Етнографском музеју

Борислав Рус у Етнографском музеју