Приказна монографија др Горана Васина

У организацији Српског института, Српског културног клуба и Српске самоуправе у Будимпешти приређена је у уторак 7. јуна 2016. године у Будимпешти следећа у низу промоција књига историјског садржаја. Овај пут је пред нешто бројнијом публиком приказна монографија др Горана Васина заменика шефа одсека за историју Филозофског факултета у Новом Саду о патријарху Георгију Бранковићу и његовом добу. Књигу је представио колега аутора, историчар др Ненад Нинковић истакнувши значај монографије за српску историографију која се дуги низ деценија није на научном нивоу објективно бавила црквеном историјом, а унутар тога биографијама истакниутих црквених великодостојника. Говорећи о лику и резултатима рада патријарха Бранковића (1890-1907), аутор је ставио нагласак на патријархове заслуге у одржавању, изграђивању, учвршћивању црквене организације, на њене сигурне материјалне темеље, као и на чувену градитељску делатност због чега се говори о златном периоду Карловачке митрополије у једно иначе веома тешко политичко време, када је главни ослонац српског друштва у Угарској могла да остане само црква. После сажетог и интерерсантног излагања аутора и приказивача простор је отворен за питања и дискусије из публике која се обилато користила пруженом могућношћу. Домаћин промоције је био директор Српског института Пера Ластић.

Промоцију је Српски институт искористио да се са партнерима из Новог Сада и Музејем Епархије будимске у Сентандреји наставе договори око предстојећих пројеката и програма током 2016. и 2017. године, као што су научни скуп о иасторији Срба у Угарској/Мађарској и скуп о Евгенију Думчи, те објављивање монографије о историји Будимске епархије.

др Горан Васин и др Ненад Нинковић

др Горан Васин и др Ненад Нинковић