Скуп у Печују

Институт за Германистику Универзитета у Печују у сарадњи са Радном групом за изучавање мањина при Печујском одбору МАН и Заводом за међународну културну сарадњу Немачке приређује научни скуп 3-4. јуна 2016. Тема скупа је улога језика, културе, порекла и других фактора у очувању идентитета националних мањина у Мађарској. На скупу ће учествовати и директор Српског института Пера Ластић са излагањем „Језик и идентитет код Срба у Мађарској“.OLYMPUS DIGITAL CAMERA