Предавање „Србија и идеја југословенског јединства у време Првог светског рата“

Др Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ одржао је 19. априла 2016.г. у Институту за историјске науке МАН у Будимпешти предавање под насловом „Србија и идеја југословенског јединства у време Првог светског рата“. Др Батаковић је  своје добро посећено и од научне публике добро примљено предавање на енглеском језику пре свега фокусирао на питање одговорности за избијање Првог светског рата и веома аргументовано одбацио новије тезе о кључној одговорности Србије. За време боравка у Будимпешти др Батаковић је посетио Српски институт где се упознао са радом ове установе Самоуправе Срба у Мађарској.