Суфинансирање

У првој половини марта месеца Институт је поднео појединачни захтев Министарству за људске ресурсе Мађарске, за суфинансирање два крупна пројекта:
– истраживање, документовање и заштита српског материјалног наслеђа у Мађарској- Анкета о раду српских мањинских самоуправа у Мађарској.