Рукопис у штампарији

Председник Српске самоуправе у Будимпешти Борислав Рус и сарадници Српског инстита Пера Ластић и Золтан Бада боравили су 24. фебруара 2015. у Новом Саду и Београду. Главни циљ њиховог путовања је био достављање рукописа књиге Данила Урошевића “Срби у логорима Мађарске – у Шарвару и Барчу 1941-1945”, која се објављује у сарадњи са Архивом Војводине, достави на штампање Штампарији Футура у Петроварадану.