Конференција о заштити мањинских језика на Универзитету за образовање чиновника у јавној управи

18. фебруара 2016. године је одржана конференција о заштити мањинских језика. Излагачи из Мађарске и околних земаља бавили су се искључиво проблемима јавне употребе Мађарског, као мањинског језика у околним земљама.