Конкурси

Током јануара је Српски институт поднео три конкурса код Агенције Министарства за људске ресурсе Мађарске. Захтеви су поднети за три пројекта:
– Научни скуп “Историја Срба у Мађарској: стање и перспективе истраживања”
– Пројекат “Слика и памћење”
– Објављивање зборника радова са скупова, које је Институт одржао 2012. године (Барток 100 и Српски језик у Мађарској: стање и перспективе истраживања)