Међународни научни скуп “Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и државама региона”

У Београду је 10-11. децембра 2015. одржан међународни научни скуп “Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и државама региона”. Организатори скупа били су Одбор за проучавање мањина и људских права САНУ и Институт друштвених наука у Београду. На скупу је изложио свој рад и директор Српског института Пера Ластић под насловом “Мултикултуралност, политике мултикултуралности и статус мањинских Срба”.