СРПСКИ МУЗИЧКИ ЈУБИЛЕЈИ У БУДИМПЕШТИ

У организацији Српског института у Будимпешти је од 4. до 6. децембра 2015. одржанa вишедневна манифестација “Српски музички јубилеји у Будимпешти- Корнелије Станковић, Тихомир Остојић, Исидор Бајић, Тихомир Вујичић”.

 НАУЧНИ СКУП

У оквиру манифестације је 4-5. децембра у Музиколошком институту МАН у сали “Барток”одржан међународни научни скуп “Традиционално и модерно у музици Срба у Мађарској у светлу мађарско-српских музичких веза”. На скупу – који је од стране учесника, као и бројне публике оцењен као веома успешан и стручно изузетно квалитетан – изложено је укупно 17 радова: 8 од стране мађарских научника, 8 из Србије и један из Румуније. Предавања су сврстана у три сесије: (1) Национално и модерно у српској и мађарској музици XIX века, (2) Од централног Балкана до панонских предела: Исидор Бајић српска хорска традиција, (3) Традиционална српска музика – световна и црквена: саверемена читања извор. Посебну вредност скупа је представљала чињеница да су излагања на српском и мађарском језику симултано превођена и донела су много нових информација истраживачима из обе земље. Они су оценили да је скуп допринео да се отворе нове теме за истраживања у области српско-мађарских музичких веза. Научна конференција у заједничкој организацији Српског института, Музиколошког института МАН и Музиколошког института САНУ у последње време свакако предатавља један од најзначајнијих догађаја у српско-мађарској научној сарадњи.

Детаљан програм одржаног скупа:

  1. децембар (петак)
    9:30-10:00 Регистрација учесника
    10:00-10:30 Отварање скупа

10:30-13:45 Прва сесија: Национално и модерно у српској и мађарској музици XIX века
Председавајући: Пал Рихтер / Richter Pál 

Даница Петровић (Београд): Корнелије Станковић: весник новог и заштитник баштине
Маријета Кашкете Б. / B. Kaskötő Marietta (Мишколц): Различити путеви хорске културе два народа у једном веку. Формирање мађарске хорске културе у XIX веку у светлу Мокрањчевих руковети
Биљана Милановић (Београд): Корнелије Станковић и концептуализација „српске народне песме“

 11:45-12:15 Предах за кафу

 Маријана Кокановић Марковић (Нови Сад): Пијанистички репертоар Корнелија Станковића – између европске праксе и националне идеологије
Ана Барањи / Baranyi Anna (Будимпешта): Мађарско-српске везе приликом премијере опере Ференца Еркела „Ђурађ Бранковић“ (1874)
Наташа Марјановић (Београд): Документарна сведочанства о улози Корнелија Станковића у српској музичкој и културној историји

 Дискусија.

 13:30-15:00 Пауза за ручак (бифе-ручак у сали „Хајдн“, разгледање Музеја музичке историје са енглеским водичем)
15:00-16:15 Друга сесија: Од централног Балкана до панонских предела: Исидор Бајић српска хорска традиција
Председавајућа: Катарина Томашевић
Данијела Кличковић (Нови Сад): Студенски дани Исидора Бајића у Будимпешти (1897-1901)
Срђан Атанасовски (Београд): Исидор Бајић и „Стара Србија“
Дејан Попов (Темишвар): Дела Корнелија Станковића, Тихомира Остојића и Исидора Бајића на репертоару српских хорова у Темишвару

 Дискусија.

 16:15-16:30 Предах за кафу

 16:30-18:00 Трећа сесија: Мађарски и српски композитори ХХ века: стваралачка и идеолошка усмерења
Председавајућа: Маријана Кокановић-Марковић
Катарина Томашевић (Београд): Тихомир Остојић у орбити уметничких и политичких идеја Петра Коњовића
Ана Далош / Dalos Anna (Будимпешта): Једна генерација композитора на путевима нове музике
Жофија Тимар / Tímár Zsófia (Хановер): Композиторска оставштина Тихомира Вујичића. Дилеме при састављању пописа музичких дела
Михаљ Ицеш / Ittzés Mihály (Кечкемет): Емил Петровић, композитор панонских предела

 

Дискусија.

5.децембар (субота)
9:30-12:00 Четврта сесија: Традиционална српска музика – световна и црквена: саверемена читања извора
Председавајући: Пера Ластић
Јелена Јовановић (Београд): Рукописна збирка Тихомира Остојића у контексту савремених етномузиколошких истраживања
Ференц Шебе / Sebő Ferenc (Будимпешта): Рад Беле Бартока на сакупљању српске народне музике. Фонозаписи из Баната из 1912. године
Данка Лајић Михајловић (Београд): Пракса првих професионалних тамбураша као аспект репертоарско-стилског обликовања српске тамбурашке традиције

 10:30-10:45 Предах за кафу

 Габор Ередич / Eredics Gábor (Будимпешта): Утицај фолклорних истраживања Тихомир Вујичића у Мађарској
Ендре Тот (Tóth Endre) (Будимпешта): Од фолк-музике до рок-музике, од рок-музике до фолк-музике: утицај балканске народне музике на песме групе Илеш
Балаж Дери (Déri Balázs) (Будимпешта): Сентандреско српско православно појање данашњице. Радна хипотеза.

 Дискусија.

 12:00-12:15 Затварање скупа и закључак.

 

 

IMG_0458

Шеф Главног оделења Министартства за људске ресурсе Антон Паулик поздравио је учеснике скупа.

 

IMG_0449

Др Пал Рихтер директор Музиколошког института МАН отвара скуп.

 

IMG_0521

Пера Ластић директор Српског института поздравља учеснике

 

Проф. др Даница Петровић научни саветник МИ САНУ говорила је о значају Корнелија Станковића у обнови српске (музичке) културе у XIX веку

Проф. др Даница Петровић научни саветник МИ САНУ говорила је о значају Корнелија Станковића у обнови српске (музичке) културе у XIX веку

 

Маријета Кашкете Б. из Мишколца

Маријета Кашкете Б. из Мишколца

 

Маријана Кокановић Марковић из Новог Сада говорила је о пијанистичком репертоару Корнелија Станковића

Маријана Кокановић Марковић из Новог Сада говорила је о пијанистичком репертоару Корнелија Станковића

 

Ана Барањи из МИ МАН о српско-мађарским везама приликом премијере Еркеловог „Ђурђа Бранковића“

Ана Барањи из МИ МАН о српско-мађарским везама приликом премијере Еркеловог „Ђурђа Бранковића“

 

Наташа Марјановић, МИ САНУ (Београд)

Наташа Марјановић, МИ САНУ (Београд)

 

Гост скупа музички педагог и хоровођа Јовица Јерков из Новог Сада

Гост скупа музички педагог и хоровођа Јовица Јерков из Новог Сада

 

Данијела Кличковић из Новог Сада о будимпештанским годинама Исидора Бајића

Данијела Кличковић из Новог Сада о будимпештанским годинама Исидора Бајића

 

Срђан Атанасовски, МИ САНУ (Београд)

Срђан Атанасовски, МИ САНУ (Београд)

 

Дејан Попов је из Темишвара говорио о историјату српских хорова у овом граду

Дејан Попов је из Темишвара говорио о историјату српских хорова у овом граду

 

Катарина Томашевић (МИ САНУ, Београд) председава сесијом

Катарина Томашевић (МИ САНУ, Београд) председава сесијом

 

Ана Далош (МИ МАН, Будимпешта) говорила је о генерацији савремених мађарских композитора рођених 1930-их година

Ана Далош (МИ МАН, Будимпешта) говорила је о генерацији савремених мађарских композитора рођених 1930-их година

 

Музиколог Михаљ Ицеш (Кечкемет) представио је пре пар година преминулог чувеног мађарског композитора српског порекла Емила Петровића

Музиколог Михаљ Ицеш (Кечкемет) представио је пре пар година преминулог чувеног мађарског композитора српског порекла Емила Петровића

 

Етномизиколог Јелена Јовановић (ЕИ САНУ, Београд) о етномузиколошком раду Тихомира Остојића

Етномизиколог Јелена Јовановић (ЕИ САНУ, Београд) о етномузиколошком раду Тихомира Остојића

 

Легендарни мађарски етномузиколог Ференц Шебе (Будимпешта) говорио је фонозаписима спрске народне музике које снимио Бела барток 1912.

Легендарни мађарски етномузиколог Ференц Шебе (Будимпешта) говорио је фонозаписима спрске народне музике које снимио Бела барток 1912.

 

Етномузколог Данка Лајић Михајловић (МИ САНУ, Београд) говорила је о пракси првих професионалних тамбураша

Етномузколог Данка Лајић Михајловић (МИ САНУ, Београд) говорила је о пракси првих професионалних тамбураша

 

Етномузиколог и шеф Ансамбла Вујичић Габор Ередич (Сентандреја) је говорио о утицају етномузиколошког рада Тихомира Вујичића на савремену праксу српских музичара у Мађарској

Етномузиколог и шеф Ансамбла Вујичић Габор Ередич (Сентандреја) је говорио о утицају етномузиколошког рада Тихомира Вујичића на савремену праксу српских музичара у Мађарској

 

Ендре Тот (Будимпешта) о утицају српске народне музике на мађарску рок музику

Ендре Тот (Будимпешта) о утицају српске народне музике на мађарску рок музику

 

Балаж Дери, историчар духовне музике о сентандрејском начину појања

Балаж Дери, историчар духовне музике о сентандрејском начину појања