Програм манифестације „Српски музички јубилеји у Будимпешти“

СРПСКИ МУЗИЧКИ ЈУБИЛЕЈИ У БУДИМПЕШТИ
Корнелије Станковић, Тихомир Остојић,
Исидор Бајић, Тихомир Вујичић

ПРОГРАМ

Будимпешта, 4-5-6. децембар 2015.

4. децембар 2015. (петак)

Пре подне 10:00 – 13:00:
Отварање међународног научног скупа Традиционално и модерно у музици Срба у Мађарској у светлу мађарско–српских музичких веза и прва сесија скупа Будимпешта, Музиколошки институт МАН – Сала „Барток“ (Будим, I кварт, ул. Танчич бр. 7.)

Подневна пауза 13:00 – 15:00:
Закуска за учеснике скупа.
Разгледање музиколошког музеја са енглеским водичем.

Поподневна сесија 15:00 – 18:00:
Наставак рада скупа са предавањима

Предвече у 18:30:
Музичко-литерарни програм уметника Српског позоришта у Мађарској и извођача народних песама Бранке Башић и отварање двојезичне рол-ап изложбе о четири композитора у Сали „Хајдн“ Музиколошког института МАН.

5. децембар 2015. (субота)

Пре подне 9:30 – 12:30:
Трећа сесија и затварање скупа.

Рано поподне у 13:00:
Откривање бисте Корнелија Станковића у Табану – преко пута Златног јелена, близу Вукове бисте, Будимпешта, I кварт, почетак ул. Атила (наступају хорови „Орфелин“ из Новог Сада, хор Гимназије Никола Тесла у Будимппешти, Хор „Јавор“ из Сентандреје, хор „Св. Димитрије“ из Будимпеште, освећење бисте, драмским уметник позоришта, свечани говори – проф. др Даница Петровић и представници града Будимпеште, односно организатора, постављање Концерт Вокалног студија „Орфелин“ из Новог Сада под руководством Тамаре Адамов-Петијевић ЧОВЕК САВ ОД МУЗИКЕ посвећен стваралаштву Корнелија Станковића, Исидора Бајића, Тихомира Остојића и Тихомира Вујичића. (Óbudai Társaskör, Будимпешта, III кварт, ул.

6. децембар 2015. (недеља)

Пре подне 10:00 – 13:00:
Служба у српском православном храму Св. Великомученика Георгија у Пешти са учешћем хора, после службе парастос српским композиторима у истом храму. Полагање венаца код спомен-плоче Тихомира Вујичића на пештанској црквено-општинској згради у оближњој Ваци-улици, бр. 66.

Организатори:
Српски институт, Музиколошки институт МАН, Музиколошки институт САНУ, Српска самоуправа у Будимпешти, Српска самоуправа I кварта Будимпеште, Српски културни клуб у Будимпешти,Српско позориште у Мађарској.

Остварење програма су помогли:

Министарство за људске ресурсе Мађарске, Самоуправа Срба у Мађарској, квартовске српске самоуправе у Будимпешти, Српска школа „Никола Тесла“ у Будимпешти, српске мањинске самоуправе III, V, VII, VIII, IX, XIV, XIX и других квартова Будимпеште.

Корнелије Станковић (Табан, 1831 – Табан, 1865) – први школовани српски народни композитор, записао и хармонизовао српско народно црквено појање и народне песме.

Тихомир Остојић (Остојићево, 1865 – Беч, 1921) – историчар књижевности, секретар Матице српске, студирао у Будимпешти и Бечу, бавио се и историјом српског црквеног појања, записивао народне песме и народне црквене напеве, компоновао духовне хорске Исидор Бајић (Кула, 1878 – Нови Сад, 1915) – композитор, музички писац, педагог, организатор музичког живота, аутор и издавач бројних популарних збирки народних и градских песама и других композиција, музику студирао у Будимпешти.

Тихомир Вујичић (Помаз, 1929 – Дамаск, 1975) – популарни композитор и српски етномузиколог из Мађарске.