Јелена Јовановић у Музиколошком иституту у Будимпешти

Сарадник Музиколошког института САНУ, етномузиколог Јелена Јовановић била је на студијском путовању у Будимпешти, између 1. и 6. јуна 2015. Она је у Архиву “Барток” Музиколошког института Мађарске академије наука радила на сређивању и обради оставштине српског етномузиколога и композитора у Мађарској Тихомира Вујичића (1929-1975). Пројекат обраде музичке оставштине Тихомира Вујичића помаже и Српски институт. Боравак Јелене Јовановић у Будимпешти је искориштен за договор о припреми научног скупа посвећеног јубилејима српских композитора и мелографа Корнелија Станковића, Тихомира Остојић, Исидора Бајића и Тихомира Вујичића. Скуп треба да се одржи почетком децембра 2015. у организацији Српског института, Музиколошког институа МАН и Музиколошког института САНУ. Састанку, одржаном 4. јуна u Будимпешти су присуствовали поред директора Српског института Пере Ластића, Јелена Јовановићм и Пал Рихтер, директор МИ МАН, са сарадницом Аном Далош.