Студенти на пракси

Студент политологије на Правном факутету Универзитета “Лоранд Етвеш” Стефан Ракић, успешно је одбранио свој дипломски рад основних студија у којем је приказао и упоредио правни статус и праксу институције Председника републике у Мађарској и Србији на примеру Арпада Генца и Бориса Тадића. Стефан Ракић је у другом семестру академске године 2014/2015 био на пракси у Српском институту.