Посета Београду

Делегација Српског института и Српске самоуправе у Будимпешти боравила је 15. јула 2015. у посети Београду. Директор института Пера Ластић, сарадник Золтан Бада и председник ССБ Борислав Рус водили су разговоре у Музиколошком институту, Институту за српски језик, Балканолошком институту и Међуодељењском одбору за проучавање људских права и положаја мањина САНУ о предстојећим програмима сарадње. У Музиколошком институту тема разговора је био предстојећи музиколошки скуп у Будимпешти са пратећим програмима, као и припрема зборника радова са “мини” скупа одржаног 2015. у Будимпешти у организацији Српског института поводом 100. годишњице првих фоно записа српске народне музике, које је снимио чувани мађарски композитор Бела Барток. У Институту за српски језик са научним саветником Софијом Милорадовић највише је речи било о уређивању зборника са лингвистичког скупа одржаног 2012. године у организацији Српског института, као и о наставку лингвистичких истраживања међу Србима у Поморишју, посебно у Батањи. Поред посета институтима САНУ, обављени су и разговори са вајарком Драганом Илић, у вези са израдом бисте првом српском композитору Корнелију Станковићу, која треба да се постави у Табану, децембра 2015, а са директором Института друштвених наука Др Гораном Башићем, вођени су разговори о покретању демографско-социолошких истраживања међу Србима у Мађарској.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA