Мађарски архивски извори о Србима у Батањи и околини током 17-18. века

Српски институт је јуна 2015. године ангажовао историчара Иштвана Шереша, да прикупи и обради документа у мађарским архивима о Србима у међуречју Мориша и Кереша у 17-18. веку, с посебним освртом на Батању и суседну Торњу (данас у Румунији). Од истраживања се очекује, да ће се добити јасна и документована слика о пореклу и демографском кретању батањских Срба, као и о неким елементима њихове историје у 18. веку. Истраживач и Институт планирају, да прикупљене архивске изворе публикују.