Директор Српског института изабран за члана уређивачког одбора зборника

На седници председништва Матице српске 17. априла ове године, директор Српског института је изабран за члана уређивачког одбора зборника о српско-мађарским књижевним и културним везама, који ће издати Матица српска.