Спомен-конференција посвећена Оскару Јасију

 У суботу 7. марта 2015. године одржана је спомен-конференција посвећена Оскару Јасију поводом 140 година рођења.
На почетку конференције уводне речи је упутио присутнима Петер Кенде, политолог и историчар из Париза, бивши председник Друштва „Иштван Бибо“.
У програму конференције су учествовали:

Ана Регина Ењеди, студенткиња – Балаж Бела Вег, професор из Нађкароља: Јаси у Нађкарољу

Петер Чундерлик (историчар, стипендиста Института за политичку историју): Јаси и Први светски рат

Ласло Сарка (историчар, универзитетски проф.): “Швајцарска на Истоку” и идеја о договорном миру за време министра Јасија

Геза Јесенски (бивши министар иостраних послова, унивезитетски професор у мировини): Две пропале прилике за нагодбу подунавских земаља: крај Првог светског рата и крај хладног рата

Андраш Вереш (академски доктор): Јасијево схватање социологије књижевности

Пал Приц (историчар, академски доктор): Јасијево место у мађарској историји

Програм се завршио предавањем генералног директора Института за политикчку историју Ђерђа Фелдеша. Организатор спомен-конференције је било Спољнополитичко друштво „Оскар Јаси“, које окупља бивше амбасадоре, интелектуалце из света дипломатије.