СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ВЕЛИКИ РАТ (КАТАЛОГ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ) – 2014

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ВЕЛИКИ РАТ – A SZERB IRODALOM ÉS A NAGY HÁBORÚ (КАТАЛОГ)


Адаптација на мађарски језик:
Пера Ластић
Превод на мађарски:
Живка Кочиш, Золтан Бада, Пера Ластић
Издавачи:
Самоуправа Срба у Будимпешти, Српски институт