ЗБОРНИК РАДОВА: САВА ТЕКЕЛИЈА И ЊЕГОВО ДОБА У ОГЛЕДАЛУ САВРЕМЕНЕ НАУКЕ – 2013

Scan0001

Сава Текелија и његово доба у огледалу савремене науке : зборник радова : поводом 250. годишњице рођења Саве Текелије, приредили Пера Ластић и Золтан Бада, Српски институт : Будимпешта, 2013.

Зборник  садржи радове  са скупа „Сава Текелија и његово доба у огледалу савремене науке“   одржаног у Будимпешти 25. новембра 2011. године  поводом 250. годишњице рођења Саве Поповића Текелије (1761-1842). Циљ рада је, осим обележавања годишњице, приказивање животног дела овог српског великана  „у контексту свог времена и државе, односно друштва, у којем је живео (Угарска, Хабзбуршка монархија, Европа)“ (Пера Ластић: Предговор, стр. 9.), којем је досада посвећено недовољно пажње. Такођер је од изузетне важности да су се у рад скупа по први пут укључили и мађарски научници, као  и настојање организатора да прикаже цели спектар Текелијиног дела. Сава Текелија није био искључиво мецена и оснивач Текелијанума, као што у јавности у нас превладава мишљење, него је његов допринос значајан и на подручју права и политике,   делатност на Темишварском сабору, етнологије и науке о језику. При састављању програма скупа полазило се и од жеље за ширењем знања о Текелији у мађарској јавности, као и у српској заједници изван подручја бивше Хабзбуршке монархије.  Радовима са скупа допринели су аутори из српске заједнице у Мађарској и Румунији, четворица мађарских научника, а остали су из Београда, Новог Сада и Сомбора. Зборник је проширен у односу на садржај скупа, како би се добила што детаљнија слика о Текелијином раду.

Посебно треба нагласити да се у зборнику налази изузетан слкиковни материјал, сви радови попраћени су фотографијама и сликама. Међу њима ће заинтересовани пронаћи и подоста нових материјала, као што су Текелијини цртежи, или Повеља о додели племства Јовану Поповићу Текелији.

Обjављивање зборника помогли су: Министарство за људске ресурсе Мађарске, Самoуправа Срба у Мађарској, Српска самоуправа у Будимпешти, Српска самоуправа III кварта Будимпеште.

Свеска се може куипити у Српском институту (Будимпешта V. кварт, Вереш Палне у. 19 II спрат – зграда Текелијанума).