МИЛАН ДУЈМОВ:ЛИСТА СВЕШТЕНИКА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ БУДИМСКЕ – 2013

2 másolata (40)

Милан Дујмов: Листа свештеника Српске православне епархије Будимске, Будимпешта : самостално издање аутора, 2013.

2013. године уз помоћ Српског института у Будимпешти објављено је издање у којем се налазе парохије са листом свештеника који су службовали у датој парохији, са наведеним годинама њиховог службовања. Издање садржи и имена свештенослужитеља која су сврстана по азбучном реду. Наведене су године а такође и називи места њиховог службовања, односно и најосновнији биографски подаци. У овом делу се налазе и фотографије које приказују портрете појединих свештеника, надгробни споменик или пак епитаф.