Срби у Батањи

У Батањи су настављена (2012. започета) теренска истраживања етнолога, етнолингвиста и лингвиста, углавном сарадника Етнографског института, Балканолошког института и Института за српски језик САНУ. Поред дијалектолошких и етнолошких истраживања посвећена је овај пут пажња и српско-румунским везама у овој локалној заједници. Током 2013. године седам истраживача је провело 23 истраживачка дана у Батањи, снимљено је око 50 часова разговора са 33 саговорника и око 500 фотографија. Снимање интевјуа је проширено и на Батањце који су се иселили из Батање и живе ван ње (Деска, Сегедин). Направљен је и разговор са најстаријим Србином у Мађарској, са 104-орогодишњим Миланом Петковом. Крајем године се приступило и сређивању материјала који су о Батањи у протекле две деценије прикупили сарадници ЕИ САНУ, ради укључивања у сређену базу података о Србима у Батањи. Иницијатор пројекта: Пера Ластић. Аутори пројекта: Младена Прелић и Пера Ластић. Смештај, исхрана, делови трошкова превоза, логистика обезбеђени су од стране Српског института, на терет његовог буџета. Пројекат се остварује у оквиру формализоване сарадње између ЕИ САНУ и Српског института.