Припомоћ за књигу Срби у логорима Мађарске (1941-1945)

Објављена је књига Др. Данила Урошевића уз припомоћ Српског института. Књига носи назив  Срби у логорима Мађарске (1941-1945).

“Ревизионистичка пропаганда трубила је по целојМађар-

скојжелели да докаже да ће сви народи и народности

добити потпуна права, слободу, добар живот и законо-

давство после повратка Мађарској Приликом протокола

регистрације закона о окупацији Бачке 16. децембра 1941.

године председник владе Ласло Бардоши је истакао: „С брат-

ском љубављу поздрављамо мађарском народу наклоњене

Буњевце и Шокце, увек верни народ Међумурја, витезовске

синове Зринског, као и Србе су се повратили и који су за цело

време одвојености знали где им је место”

 

Али ускоро се показало да баш није било све у реду с том

великом братском љубављу и поштовањем народности и дру-

гих народа. После свега седам месеци након повратка тери-

торија чула се интерпелација представника Срба Милана

Поповића у мађарском парламенту где је говорио о атроци-

тирању и покољу српског живља у Војводини и Бачкој Ми-

нистар владе Миклош Калаи, бранећи се, признао је да је у

тим догађајима убијено свега 2550 Срба.”