ЛИНГВИСТИЧКИ ПЕЈЗАЖ У МАЂАРСКОЈ

Циљ пројекта је научно истраживање и упознавање карактеристика језика Срба у Мађарској.  У пројекту ће се сакупити информације о српским натписима у местима са српским становништвом (фотодокументација) и однос српске заједнице према српским натписима , као и са стране самоуправе. У ту сврху обавићемо анкету. Истраживање лингвистичког пејзажа релативно је ново подручје социолингвистике које се врло брзо развија. Ради се о научној грани која је значајна поготово у истраживању мањинских језика. Резултати таквих истраживања помажу сардању мањинских заједница и државне у реализацији мањинских језичких права.

Пројекат је код Језичког Института Мађарске академије науке представљен 23. маја 2013. године у оквиру међународне конференције о лингвистичком пејзажу.

Сарадници пројекта: др Марија Илић, етнолонгвист Балканолошког института у Београду и Пера Ластић, директор Српског института у Будимпешти.