Срби у Мађарској 2004-2014: 10 година у ЕУ – међународна стручна конференција за мањинско истраживање

Срби у Мађарској 2004-2014: 10 година у ЕУ – међународна стручна конференција за мањинско истраживање

Одобрен је пројекат Српског института за организацију стручне конференције о друштвеном и правном положају Срба у Мађарској у односу на остале мањине у Мађарској и околним земљама, као и у Србији, хронолошки гледано и у односу на Европску унију.

Српски инстут од почетка свог постојања редовито сваке године успешно организује међународне стручне конференције . Циљ досадашњих конференција била је припрема истраживања на појединим научним подручјима (етнологија, лингвистика, историја). Поред тога одржана су и мања догађања, радионице и округли столови, на неку актуелну тему или годишњицу. Низ конференција наставља се и 2014 године као следећи корак након обрађених научних подручја (демографија, социологија, право, политика, политологија), а са друге стране реагује се на актуелна догађаља у друштву (попис становништва, мањински избори, утицај прикључивања Евроспкој унији на положај мањина). Код обраде тематике користили смо се компаративним и динамичким приступом, као најефективнијом методом.

Дводневна конференција, планирана за октобар 2014, одржаће се у дворани за приредбе Државне српске самоуправе.

Планирани програм обухвата следећу тематику:  кретање становништва н, социолошки,  демографски показатељи, показатељи идентитета на основу пописа становништва (2001, 2011), политичка представљеност, правни положај, културна аутономија, црквени живот, положај српског језика, положај медија, образовање и заштита мањина у Европис 2004-2014.