Ентеријери српских цркава у Мађарској

Састављен је и поднет конкурс код Научног фонда при МАН у међународној категорији. У конкурсу је описан трогодишњи пројекат евидентирања и описа ентеријера српских православних цркава у Мађарској (иконостас, иконе, певнице, проповедаонице, зидно сликарство итд.). Током реализације пројекта израдила би се електронска база података о ентеријеру српских храмова. То би омогућило каснија систематска инстраживања од стране историчара уметности, као и сарадњу српских и мађарских научника. Пројекат би се остварио у сарадњи са Одељењем за ликовну уметност Матице српске (Бранка Кулић). Иницијатор пројекта: Ксенија Голуб, историчар уметности (Помаз-Будимпешта). Учесници пројекта: Силвестер Тердик (шеф), Ксенија Голуб (реализатор пројекта), Иван Јакшић (фотограф), Зоран Вукосављев (архитекта), студенти, техничко особље. У изради пројекта су учестовали још: Пера Ластић, Коста Вуковић. Одлука о поднетом захтеву се очекује јануара 2014. У случају позитивне одлуке ово ће бити највећи пројекат Института током идуће године, који би запослио две особе.