ВАСИЛИЈЕ КОВАЧЕВИЋ: БЕСЕДА О ДОБРОВОЉНИМ ПРИЛОЗИМА – 2012

Приредио:
Милан Степановић

Педагошки факултет у Сомбору – Српски институт : Сомбор – Будимпешта, 2012.

Scan0001 Scan0002

Знаменита „Беседа о добровољним прилозима“ младог сомборског свештеника Василија Ковачића (1779-1857) представљала је снажну и преломну подршку краљевском школском надзорнику Урошу Стефану Несторовићу при устројавању Школског фонда 1811. године, као и при оснивању прве Српске учитељске школе у Сентандреји, знамените „Препарандије“, у јесен 1812. године.

Књига је објављена приликом обележавања двеста година од оснивања прве Српске учитењске школе (Препарандије) и када традиција образовања учитеља у Сомбору улази у своју 235. годину. Књига садржи и репринт изворног издања на славеносербском, са паралелним преводом на савремени српски језик.

Свеска се може куипити у Српском институту (Будимпешта V. кварт, Вереш Палне у. 19 II. спрат – зграда Текелијанума).