ПОВОДОМ 250. ГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА САВЕ ПОПОВИЋА ТЕКЕЛИЈЕ – 2011

Поводом 250. годишљице рођења Саве Поповића Текелије

Поводом 250. годишњице рођења Саве Поповића Текелије, саставио Пера Ластић, мађарски превод Золтан Бада, Српски институт : Будимпешта, 2011.

Поводом 250. годишњице рођења Саве Попоивћа Текелије (1761-1842) у издању Српског института објављена је двојезична свеска која садржи хронологију великог српског добротвора, родољуба и просветитеља, као и његовог најпознатијег дела, Текелијанума, основаног 1838. године у Пешти. Издавање ове сликовно врло лепо опремљене свешчице помогли су Секретаријат за културу АП Војводине, Српска самоуправа у Будимпешти и Српска самоуправа у Јожефварошу.

Свеска се не може купити у књижарама. Може се изнајмити у Српској земаљској самоуправи (Будимпешта, V. кварт, Фалк Микша у. 3 II. спрат) или у Српском институту (Будимпешта V. кварт, Вереш Палне у. 19 II. спрат – зграда Текелијанума).