КАТИЦА СПАИЋ-РУС: ЛАЗА КОСТИЋ(1841-1910) – 2010

2 másolata másolata (6)

ДВОЈЕЗИЧНА БРОШУРА – ЛАЗА КОСТИЋ(1841-1910)

Укусно урађена двојезична свешчица, коју су у кооперацији издали Српски институт и Српска земаљска самоуправа, укратко представља животно дело познатог српског писца Лазе Костића (1841-1910). Свешчица такође приказује Костићево најпознатије дело, једну од најлепших љубавних песама српске литературе, Santa Maria della Salute, у српском оригиналу и преводу на мађарски језик. Свеска је издата поводом 100 година од смрти овог српског књижевника рођеног и везаног за Мађарску (Пештанско-будимска средња школа, године проведене на факултету, послаништво у мађарском парламенту).

Свеска се не може куипити у књижарама. Може се изнајмити у Српској земаљској самоуправи (Будимпешта, V. кварт, Фалк Микша у. 3 II. спрат) или у Српском институту (Будимпешта V. кварт, Верес Палне у. 19 II спрат – зграда Текелијанума).