Сарадници

ПЕРА ЛАСТИЋ – управник, директор

Завршио је наставу у Српско-хрватској гимназији (СХГ) у Будимпешти 1979. године. Дипломирао је на смеру физике на Универзитету Етвеш Лоранд 1985. године. Између 1985-1990. године радио је на Одељењу за експерименталну физику на Универзитету техничких наука у Будимпешти.

Од 1989. године бави се мањинском и етничком политиком и културом. Од 1991. године до 1995. био је секретар, а затим извршни председавник Округлог стола мађарских националних и етничких мањина. Од 1995. до 2003. био је председник Самоуправе Срба у Мађарској.
Од 2009. године је директор Српског института у Будимпешти коју је те године основала Самоуправа Срба у Мађарској (ССМ). 2019. године у складу са одлуком скупштине ССМ-а, Институт се трансформисао из буџетске установе у непорфитно д.о.о. и сачувао такав статус до данас. Од тада је Пера Ластић у функцији управника Српског инстута Непрофитно д.о.о.
1995. године од Владе Маађрске добио је „Награду за мањине (Kisebbségekért Díjat)“ а 2004. године од Владе Државне заједнице Србије и Црне Горе „Награду за културу Вука Караџића“. Члан је Одбора за истраживање мањина Српске академије наука и уметности (САНУ).
Од 2008. до 2020. године био је наставник физике у Српској Основној Школи и Гимназији „Никола Тесла“ у Будимпешти.


ЗОЛТАН БАДА – историчар, истраживач СИ

СОФИЈА КАПЛАН – културни антрополог, истраживач СИ

АНДРЕЈА ПЕВЕЦ – социолог, асистент

ДУШАН Ј. ЉУБОЈА – историчар, истраживач СИ