Пројекти

Програми, пројекти

Овде можете наћи више информација о програмима и пројектима Српског институтаСРПСКА ГРОБЉА И НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ У МАЂАРСКОЈ

Евидентирање, документовање српских гробаља у Мађарској. Гробови, надгробни споменици и натписи на гробницама регистровани су путем анкетирања коју је спровео Српски институт у 65 насеља између 2011. и 2014. године.

КЛИКНИТЕ ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
СЛИКА И ПАМЋЕЊЕ

Дигитализација, архивисање старих и архивских фотографија Срба у Мађарској и oral history истраживање српске заједнице у Мађарској.

КЛИКНИТЕ ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
БИБЛИОГРАФИЈА ЕТНОГРАФИЈЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ

Евидентирање, документовање етнографских студија, описа и књига, стварање електронске базе података о њима.
“ЈЕЗИЧКИ ПЕЈЗАЖ” – СРПСКИ ЈЕЗИК И ПИСМО У МАЂАРСКОЈ

Истраживачки пројекат у сарадњи са Лингвистичким институтoм Мађарске академије наука и Балканолошким институтом САНУ. Евидентирање српских натписа, истраживање о појави српског језика у визуелном простору.ИСТОРИЈА КУЛТУРЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ

Историјат пештанског српског православног храма и црквене општине Светог Великомученика Георгија на основу црквених извора и штампе; Културно-историјске везе Срба у Румунији и Мађарској; Историјат вероисповедног школства Срба у Мађарској

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

  • ЗАВИЧАЈНИ КОРЕНИ: Батосек (Bátaszék), Бреме (Beremend), Будимпешта (Budapest), Батања (Battonya)
  • ИСТОРИЈСКИ ФОНД ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА СРБА У МАЂАРСКОЈ
  • КОРПУСНО-ЛИНГВИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА (усмена и писмена) СРБА У МАЂАРСКОЈ
  • СТАТУС НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СРЕДЊНОЈ И ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
  • НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И “НАРОДОПИСА” (анкета)
  • ИСТОРИЈА И КУЛТУРНА ИСТОРИЈА СРБА У МАЂАРСКОЈ – серија научно-популарних предавања
  • ФОРМИРАЊЕ ФОНОТЕКЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ