Пројекти

Програми, пројекти

Овде можете наћи више информација о програмима и пројектима Српског института

 

Пројекат ЗАВИЧАЈНИ КОРЕНИ

  • Батосек (Bátaszék)
  • Бреме (Beremend)
  • Будимпешта (Budapest)
  • Батања (Battonya)

ИСТОРИЈА КУЛТУРЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ

  • Историјат пештанског српског православног храма и црквене општине Светог Великомученика Георгија на основу црквених извора и штампе
  • Културно-историјске везе Срба у Румунији и Мађарској
  • Историјат вероисповедног школства Срба у Мађарској

СРПСКА ГРОБЉА И НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ У МАЂАРСКОЈ

СЛИКА И ПАМЋЕЊЕ – дигитализација, архивисање старих и архивских фотографија Срба у Мађарској и oral history истраживање српске заједнице у Мађарској

  • Више информација:

Слика и памћење

 

“ЈЕЗИЧКИ ПЕЈЗАЖ” – СРПСКИ ЈЕЗИК И ПИСМО У МАЂАРСКОЈ – у сарадњи са Лингвистичким институтпм Мађарске академије наука и Балканолошким институтом САНУ

БИБЛИОГРАФИЈА ЕТНОГРАФИЈЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ

ИСТОРИЈСКИ ФОНД ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА СРБА У МАЂАРСКОЈ

КОРПУСНО-ЛИНГВИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА (усмена и писмена) СРБА У МАЂАРСКОЈ

СТАТУС НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СРЕДЊНОЈ И ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И “НАРОДОПИСА” (анкета)

ИЗВОРИ ИСТОРИЈЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ У 20. ВЕКУ

ЕВИДЕНТИРАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ О СРБИМА У МАЂАРСКОЈ

ИСТОРИЈА И КУЛТУРНА ИСТОРИЈА СРБА У МАЂАРСКОЈ – серија научно-популарних предавања

ФОРМИРАЊЕ ФОНОТЕКЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ

 

Конференције:

ЕТНОГРАФИЈА СРБА У МАЂАРСКОЈ – БУДИМПЕШТА, 2010 (конференција)

ИЗУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У МАЂАРСКОЈ: РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ – БУДИМПЕШТА, 2011 (конференција)

САВА ТЕКЕЛИЈА 250 – БУДИМПЕШТА, 2011 (стручни скуп)

ЗАВИЧАЈНА ИСТОРИЈА СРБА У МАЂАРСКОЈ – ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ (анкета)

ЕТНОГРАФИЈА СРБА У МАЂАРСКОЈ 6. – учешће у објављивању зборника које издају Српска самоуправа у Будимпешти и Народносна секција Мађарског етнографског друштва