Линкови

Самоуправа Срба у Мађарској – Szerb Országos Önkormányzat
www.szerb.hu

Српско културно и медијско непрофитно д.о.о – „Српски венац“
https://srpskivenac.hu/

Срби у Батањи – Szerbek Battonyán
www.szerbek-battonyan.hu

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум “Никола Тесла” – „Nikola Tesla” Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
http://nikola-tesla.net/hu/

Српско позориште у Мађарској – Magyarországi Szerb Színház
https://srpskopozoriste.hu/
Национална библиотека за стране језике – Országos Idegennyelvű Könyvtár
https://www.oik.hu/web/nemzetisegi
Институт за истраживање мањина, Центар за друштвене науке  Мађарске академије наука – MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet
http://www.mtaki.hu/
Центар за истраживање етницитета – Ethnicity Research Center Belgrade
http://ercbgd.org.rs/

Етнографски институт САНУ – Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Néprajzi Szakosztálya
http://etno-institut.co.rs/

Матица српска – Matica Srpska
http://www.maticasrpska.org.rs/

Галерија матице српске – Matica Srpska Galériája
http://galerijamaticesrpske.rs/

Просвјета Загреб – Prosvjeta Zagreb
http://prosvjeta.net/

Одељење за мањине Мађарског етнографског друштва –  Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya
http://www.neprajzitarsasag.hu/

Музеј у Мохачу “Dorottya Kanizsai” – Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács
http://www.jpm.hu/

Институт за слoвенске и балтичке језике ЕЛТЕ БТК – ELTE BTK Szláv és Balti Nyelvek Intézete
http://szlavintezet.elte.hu/

Универзитет у Сегедину – Szegedi Tudományegyetem
http://www.u-szeged.hu/

Месечни лист “Баратшаг” – „Barátság” folyóirat
http://nemzetisegek.hu/

Српски програм МР4 – MR4 szerb műsor
http://szerb.radio.hu/