Контакт

Поштанска адреса

Будимпешта 1055 Фалк Микша улица 3.

Канцеларија

Будимпешта 1056 Вереш Палне улица 19 II. спрат/2.

(Текелијанум)

тел/факс:+36 1/7821639

+36 1 796 2234

info@srpskiinstitut.hu


View Larger Map