ИЗЛОЖБЕ

ШТА СУ РОЛ-АПОВИ?

Српски институт од 2012. године редовно припрема успешне рол-ап изложбе о историјским и културноисторијским темама, односно у темама у којима спроводи истраживања. Рол-апови, тј. штампани постери (од димензије 200 х 100 см) могу се сложити (роловати) у футролу где се смештају заједно са металним сталцима које држе усправно и стабилизују постере. Захваљујући овог формата изложбе се лако транспортују и постављају се брзо и лако. Такође, формат постера омогућава да се разне теме од интереса представе кратко и једноставно али у исто време и на атрактиван начин. Због поменутих атрибута изложба се може уз врло мале трошкове приказати у било којем месту.
Рол-ап изложбе Српског института су већином двојезичне, због тога оне могу послужити и за представљање српске историје и културе припадницима већинског народа од чега се такође могу очекивати позитивни ефекти за унапређење српско-мађарских односа и положаја српске националне мањине како на локалу, тако и на нивоу целе државе. Такође, преносивост може да помогне у приказивању изложбе и у Србији, односно у местима где су приказане теме недовољно познати, па би изложба могла допринети и бољем повезивању прекограничних Срба са Србима у земљи матици.

РОЛ-АП ИЗЛОЖБЕ СРПСКОГ ИНСТИТУТА


2022


СРПСКА КУЛТУРНА ИСТОРИЈА У СЕНТАНДРЕЈИ – ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ 200

Поводом 200. годишњице рођења Јакова Игњатовића (1822-1889) – књижевника, друштвеног делатника, публицисте, као и интелектуалца, једне од најистакнутијих историјских личности Срба у Мађарској припреман је рол-ап изложба.
Аутори изложбе су Пера Ластић и Золтан Бада.

Пројекат je остварен захваљујући конкурса о културним пројектима, намењених организацијама народности у Мађарској расписан са стране Фондације „Бетлен Габор”.

РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ КОНКУРСА:
NKUL-KP-1-2022/2-000365


2021

САВА ТЕКЕЛИЈА И ЊЕГОВО ДОБА

Двојезична изложба о Сави Текелији.
Аутор изложбе су Пера Ластић.

Сава Текелија (1761–1842), можда најпознатији српски добротвор северно од Саве и Дунава, племић из Арада, председник Матице српске и оснивач Текелијанума у Пешти, најзначајнијег завода за младе ученике, студенте на студијама у главном граду Угарске, емблематска и можда најцењенија и највише слављена је личност током историје Срба у Мађарској. Визулено и текстуално представљање животног пута, а нарочито дела кроз изложбу свакако је погодно за јачање идентитета – посебно млађег нараштаја – припадника српске заједнице у Мађарској. Истовремено, Сава Текелија спада међу малобројне заслужне Србе са овог поднебља, које високо цени и мађарска историографија због његове отворености за сарадњу са Мађарима.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ ФОРУМА И СРПСКОГ ИНСТИТУТА


2017-2018

ЕВГЕН ДУМЧА (1838-1917), ПРВИ ГРАДОНАЧЕЛНИК СЕНТАНДРЕЈЕ И ЊЕГОВО ДОБА

Изложба на српском језику о Евгену Думчи.
Аутори изложбе су Пера Ластић и Золтан Бада.

Евген Думча (1838 – 1917) био је једна од најзначајнијих личности Срба у Угарској у периоду тзв. Дуализма који је трајао од године Аустро-угарске нагодбе (1867) до краја Првог светског рата и распада Хабзбуршке монархије (1918). Истакао се као српски привредник, финасијски стручњак и политичар и један од највећих српских добротвора свога доба. Најпознатији је и највише се истиче данас у мађарским круговима као прослављени први градоначелник Сентандреје који је на челу града провео више од три деценије.


2015

СРПСКИ КОМПОЗИТОРИ

Двојезична изложба о четири српска комппозитора, музиколога  – Корнелију Станковићу, Тихомиру Остојићу, Исидору Бајићу и Тихомиру Вујичићу.

Аутори изложбе су Пера Ластић и Золтан Бада.


2014

150. ГОДИШЊИЦА ПРЕСЕЉЕЊА МАТИЦЕ СРПСКЕ ИЗ БУДИМПЕШТЕ У НОВИ САД

Двојезична изложа о пресељењу Матице Српске из Будимпеште у Нови Сад.
Аутор изложбе је Пера Ластић.

Српска Матица се 1864 године преселила у Нови Сад. Због тога је управљање и надзор Текелијанум који је остао у Пешти, морала да преда српској црквеној општини у Пешти. Пресељење је увелико помогло развој Новог Сада у центар културе, као и јачању Матице.

Организатори пројекта су Српски институт, као стручни партнер Матице српске, и Самоуправа Срба у Будимпешти, као представник српске мањине у Мађарској.


2013

ЈОАКИМ ВУЈИЋ И ДВЕСТА ГОДИНА СРПСКОГ ПОЗОРИШТА И
ДВАДЕСЕТ ГОДИНА СРПСКОГ ПОЗОРИШТА У МАЂАРСКОЈ

Двојезична изложба поводом 200. годишњице прве српске грађанске позоришне представе одржане 1813. године у пештанској Рондели у режији оца српског позоришта Јоакима Вујића и поводом 20 година рада Српског позоришта у Мађарској.

Аутори изложбе су Пера Ластић и Золтан Бада.

Изложба је реализована у сарадњи Института и Српског културног центра, односно Српске самоуправе у Будимпешти.


2012

БЕЛА БАРТОК И СРПСКА МУЗИКА

Двојезична изложба о Бели Бартоку (1881 – 1945), мађарском композитору, пијанисти и етномузикологу као и његовим фоно-записима српске народне музике из Баната.

Аутор изложбе је Пера Ластић.