Базе података

Непокретно материјално културно наслеђе Срба у Мађарској

Током свог многовековног бивствовања у Угарској, односно Мађарској Срби су створили богато материјално наслеђе разасуто на великом делу државе, али пре свега у подунавским, северно-барањским и поморишким насељима. Надлежни мађарски државни органи су заштитили и брину о највреднијим објектима без обзира на национални карактер грађевина. Међутим, док је естетска вредност појединих објеката универзална, историјски значај им није подједнако истакнут за све народности. Зато је Српски институт током 2013. године извршио попис и електронски евидентирао податке објеката који припадају српском непокретном културном наслеђу у Мађарској (храмови, спомен-крстови, спомен-плоче, гробља, скулптуре у јавном простору, улице са српским називом, зграде и локације везане за историју српске заједнице у насељу, односно у Мађарској). Значи, обухваћене су и зграде и локације које можда нису значајне за мађарску прошлост, а важне су за српску заједницу. Пописано је око 200 објеката. Од тада је у току проширивање пописаних објеката и продубљивање информација, података о појединим објектима. Од краја 2014. године на сајт Института поставили смо објекте (фотографија и кратак опис) чија обрађеност је достигла одређени ниво. Број објеката постављених на сајт ћемо постепено повећавати. Приступ подацима је могуће путем регистрације.

улазак

Попис српских новина и часописа у Угарској 1858–1918

За време тзв. дуализма, двојне Аустроугарске монархије (1867–1918) у Краљевини Угарској је укинута директна цензура штампе, дошло је до наглог повећања броја новина и часописа, а објављивање штампе је постало уносан посао. Пре свега је повећан обим штампе на мађарском језику, али у оквиру опште модернизације и развоја је дошло и до наглог јачања и штампе на језицима других народа и народности у Угарској, а међу њима и оне на српскоим језику. Број српских наслова се у овом периоду утростручио и достигао цифру од тридесетак. Српска штампа у Угарској (без осталих делова Хабзбуршке монархије) била је значајна по свом обиму и националном утицају у целокупном српству и ван двојне  монархије. Приложени попис српских новина и часописа (рад сарадника Српског института историчара Золтана Баде) представља до сада најпотпунију листу српске штампе у Угарској овог периода. Садржи 210 периодика. Наслови су дати по годинама покретања, а унутар појединих година по азбучном редоследу наслова. Наслови су обрађени по међународним библиографским стандардима (ISBDA). Уз сваку ставку је обезбеђен пратећи научни апарат (библиографија, литература). На основу списка добијамо информације о првом и задњем објављеном броју периодике, о учесталости излажења, о уреднику, штампарији, месту излажења, а према потреби и даља објашњења.

Није дозвољено копирање (било којом техником) дела или целине списка.

отвори

Мађарско-српски речник